KG List förvärvar Almo Hardwood

KG list förvärvar Almo Hardwood, Sverige

Sveriges ledande tillverkare av limfog i lövträ, KG List i Norrhult, förvärvar nu Almo Hardwood sågverk i Österbymo.
- Detta är ett sätt för oss att kunna säkra råvaran och investera vidare, säger Johan Ingvarsson, VD för KG List.

KG List, beläget i Norrhult ca 4 mil nordost om Växjö, producerar sedan 50-talet limfog i lövträ som används i kök, möbler, snickerier, dörrar, trappor m.m. Nu förvärvar bolaget sågverket Almo Hardwood i Österbymo.
- Genom förvärvet kan vi säkra råvaran och på så sätt fortsätta att växa genom högre förädling av framförallt ek, säger Johan Ingvarsson, VD för KG List. Vi kommer närmare råvaran och kan i ett tidigare skede i processen påverka dimensioner och kvaliteter.

Från stock till färdig produkt
KG List är redan idag en betydande kund till Almo Hardwood, men även efter förvärvet kommer större delen av sågverkets produktion att säljas till externa kunder.
- Mixen av kvaliteter och dimensioner är viktigt för det totala utbytet, förklarar Johan Ingvarsson. Vi hoppas att råvaruleverantörerna av timmer ser positivt på förvärvet och en högre förädling av den svenska lövråvaran i Sverige.

Fortsatt investering i sågverket
KG List kommer att verkställa den redan beslutade investeringen av en ny biobränslepanna i sågverket i Österbymo, som ska vara driftklar i september 2017. Man kommer även att påbörja investeringen av fyra nya torkkammare.

Peter Blom, säljare av Almo Hardwood i Sverige kommer att sitta kvar i ledande befattning i Österbymo fram till årsskiftet 2017 samtidigt som han kommer att driva vidare Almo Hardwood, Lettland som inte berörs av förvärvet i Österbymo.

I samband med övertagandet byter sågverket namn till Österbymo Hardwood och Johan Ingvarsson tillträder som VD för bolaget.

KG List är ett helägt dotterbolag till Active Invest AB, en svensk industrikoncern med över 400 anställda och en omsättning på drygt 1,2 Mdkr.

Johan Ingvarsson
VD Trä AB KG list
0738-23 52 00

Johan Enocson
VD Active Invest Sweden AB
070-605 80 43

Låt oss berätta mer om möjligheterna med Österbymo Hardwood

Fyll i ditt namn, telefonnummer och e-post så återkommer vi till dig.

Våra produkter

Kaplinje

Läs Mer

Sågning

Läs Mer

Torkning

Läs Mer